Aktualności
09.01.2018 MF planuje nową ulgę podatkową dla firm. Kto będzie mógł skorzystać?

09.01.2018 MF planuje nową ulgę podatkową dla firm. Kto będzie mógł skorzystać?

"Planujemy wprowadzenie ulgi dla firm, które będą komercjalizować wynalazki przez siebie stworzone" - zapowiedział Żukowski.

Poinformował, że resortu finansów pracuje intensywnie nad "domknięciem" przepisów dotyczących ulgi inwestycyjnej na badania i rozwój. "Tak, aby w przypadku komercjalizacji określonego wynalazku, patentu, wzoru użytkowego czy software'u przedsiębiorca mógł niżej opodatkować przychód z tego źródła" - powiedział dyrektor.

Według niego chodzi o to, by poprzez przepisy podatkowe nie zachęcać jedynie do wydatków na badania i rozwój, ale również do poprawiania innowacyjności - poprzez niższe opodatkowanie zysków osiąganych z wytworów tej innowacyjności. "Inaczej mówiąc, chcemy promować retencję, czyli zatrzymywanie wynalazków w Polsce" - zaznaczył.

Żukowski nie był w stanie określić, kiedy zmiany wejdą w życie, ale zapewnił, że projekt będzie gotowy w tym roku. "Staramy się przygotować zmiany najlepiej jak się da. Badamy różne inne systemy prawne. We współpracy z resortem rozwoju definiujemy, jakie kategorie wynalazków mogłyby się znaleźć w projekcie" - powiedział.

"Chciałbym, by projekt był gotowy jak najszybciej. Na pewno będzie gotowy w tym roku" - dodał.

1 stycznia br. weszły w życie przepisy podatkowe tzw. drugiej ustawy o innowacyjności, która - zdaniem rządu - stanowi odpowiedź na postulaty różnych środowisk, w szczególności przedsiębiorców, jednostek naukowych oraz inwestorów. Ma też realizować zobowiązania wynikające ze Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Zaproponowano m.in. zmiany w PIT i CIT, które mają na celu wprowadzenie instrumentów wspierających prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej. Zwiększono m.in. wysokość ulgi podatkowej na działalność badawczo-rozwojową do 100 proc. (150 proc. dla Centrów Badawczo-Rozwojowych). Nowela umożliwia korzystanie z ulgi badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwom działającym w specjalnych strefach ekonomicznych w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie stanowią kosztów prowadzenia działalności na terenie SSE. Wydłuża także wyłączenia tzw. podwójnego opodatkowania spółek kapitałowych i spółek komandytowo-akcyjnych zaangażowanych w działalność badawczo-rozwojową.

Ponadto nowela zmienia w zakresie samorządu rzeczników patentowych (wyłączenie biernego i czynnego prawa wyborczego do organów samorządu wobec zawieszonych rzeczników patentowych, m.in. na skutek zatrudnienia w administracji publicznej, zwiększenie jawności działania samorządu rzeczników patentowych), a także zmiany w obszarze szkolnictwa wyższego (m.in. rozszerzenie możliwości działalności uczelni w formie spółek kapitałowych).

Wprowadzono także zmiany w ustawie o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (chodzi o zakres i formy działalności) oraz zmiany w ustawie o Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, polegające na wprowadzeniu prawnych możliwości korzystania z instrumentów finansowych oraz pomocy finansowej o charakterze zwrotnym (pożyczki, poręczenia oraz wsparcie kapitałowe).

Nowelizacja stwarza również możliwości udzielania przez ministra właściwego do spraw gospodarki pomocy w ramach programów w obszarze innowacyjności. Poza tym ustawa wprowadza zmiany m.in. w ustawach o dozorze technicznym, ustawie o Polskiej Akademii Nauk i w ustawie o zasadach finansowania nauki.

 

Źródło: PAP

Adres:
Biuro rachunkowe CUBS
03-230 Warszawa
ul. Daniszewska 22A lok. 37