Oferta

Karta podatkowa

  • prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT (rejestr sprzedaży VAT, rejestr zakupu VAT, rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych – wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu usług)
  • sporządzanie deklaracji podatkowych
  • reprezentowanie Klientów przed Urzędem Skarbowym oraz ZUS przygotowywanie informacji o zobowiązaniach podatkowych oraz ZUS
Adres:
Biuro rachunkowe CUBS
03-044 Warszawa
ul. Płochocińska 111 lok. 109