Oferta

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

  • prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
  • prowadzenie ewidencji wyposażenia
  • prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT (rejestr sprzedaży VAT, rejestr zakupu VAT, rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych – wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu usług)
  • nadzór nad formalną i rachunkową prawidłowością dowodów księgowych
  • sporządzanie deklaracji podatkowych
  • reprezentowanie Klientów przed Urzędem Skarbowym oraz ZUS
  • przygotowywanie informacji o zobowiązaniach podatkowych oraz ZUS
Adres:
Biuro rachunkowe CUBS
03-230 Warszawa
ul. Daniszewska 22A lok. 37